صفحه اصلی > اخبار معاونت 


اعطاي تسهيلات بانكي
 

قابل توجه كليه همكاران محترم مقتضي است مسئولين محترم امور مالي واحدها به عنوان نماينده كاركنان واحد مربوطه جهت دريافت اطلاعات در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي به مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه مراجعه نمايند.

تاریخ درج خبر : 1394/04/02  |  کد خبر : ١١٢٢ | تعداد نمایش خبر : 2147
 

 


خروج