صفحه اصلی > اخبار معاونت 


تاريخ آزمون دوره هاي عمومي غير حضوري دفتر نهاد
 

قابل توجه همکاران گرامي؛

آزمون دوره­هاي عمومي غير حضوري دفتر نهاد به شرح ذيل برگزار مي­گردد .

رديف

عنوان دوره

مدت به ساعت

تاريخ برگزاري

ساعت شروع و پايان آزمون

1

پرتوي از اسرار نماز، قسمت اول

(از صفحه 1 تا ابتداي بخش حضور در نماز صفحه 146)

4

28 و 27/2/95

14:00 الي 20:00

2

پرتوي از اسرر نماز، قسمت دوم

(از صفحه 147 تا 255کتاب)

4

18 و 17/3/95

14:00 الي 20:00

3

آشنايي با احکام و حکمت عبادات

3

9/ و 8/4/95

14:00 الي 20:00

 

 

 

تاريخ برگزاري مجدد آزمون دوره براي افرادي كه شركت ننموده اند و مردود شده اند.

رديف

عنوان دوره

مدت به ساعت

تاريخ برگزاري

ساعت شروع و پايان آزمون

1

پرتوي از اسرار نماز، قسمت اول

(از صفحه 1 تا ابتداي بخش حضور در نماز صفحه 146)

4

28/4/95

14:00 الي 20:00

2

پرتوي از اسرر نماز، قسمت دوم

(از صفحه 147 تا 255کتاب)

4

29/4/95

14:00 الي 20:00

3

آشنايي با احکام و حکمت عبادات

3

30/4/95

14:00 الي 20:00

 

تاریخ درج خبر : 1395/02/20  |  کد خبر : ٤٦٠٩ | تعداد نمایش خبر : 1812
 

 


خروج