صفحه اصلی > اخبار معاونت 


اولين جشنواره صبحانه سالم برگزار شد.
 

اولين جشنواره صبحانه سالم دهم خرداد ماه در ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد.

خانم جمالي زاده مدير نوسازي و تحول اداري اظهار داشت: مديريت تحول اداري در كنار اجراي ديگر برنامه هاي تحول، نسبت به سلامت همكاران و شهروندان نيز احساس مسئوليت ميكند. در همين راستا برگزاري اولين جشنواره " صبحانه سالم " را در دستور كار قرار دادند.

وي بيان داشت: يكي ديگر از اهداف برگزاري جشنواره " صبحانه سالم " توسعه برنامه هايي در راستاي كارگروه توسعه فرهنگي است. مدير نوسازي و تحول اداري آشنايي شهروندان با صبحانه هاي سالم،مقوي ، مصرف مواد غذايي سالم مورد نياز براي صبحانه ، نهادينه كردن فرهنگ مصرف هرروزه صبحانه، آگاهي از عوارض نخوردن صبحانه را از جمله محورهاي اولين جشنواره صبحانه سالم برشمرد.

 

در پايان نيز خانم جماليزاده از كليه همكاران و دست اندركاران اين برنامه تقدير و تشكر نمود.

تاریخ درج خبر : 1395/03/16  |  کد خبر : ٤٨٧٢ | تعداد نمایش خبر : 1222
 

 


خروج