صفحه اصلی > اخبار معاونت 


اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع و مصارف
اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع و مصارف در تاریخ 1395/10/07 برگزار گردید.
 

دبیرخانه مدیریت منابع و مصارف در تاریخ 1395/10/07 اولین جلسه کارگروه را با حضور اعضای محترم با رویکرد بازبینی روش ها و ساز و کارهای عملیاتی ( کمیته تخصصی ) و ارئه و تصویب پیشنهادات در محل سالن کوثر برگزار نمود.

تاریخ درج خبر : 1395/10/12  |  کد خبر : ٦٥٩٢ | تعداد نمایش خبر : 1292
 

 


خروج