صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
 ١٠:٢٤ - 1397/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
جاریزی تشکیلات تفصیلی جدید بیمارستان رستمانی پارسیان در تاریخ 1397/05/10
جاریزی تشکیلات تفصیلی جدید بیمارستان رستمانی پارسیان در تاریخ 1397/05/10
جاریزی تشکیلات تفصیلی جدید بیمارستان رستمانی پارسیان در تاریخ 1397/05/10
 ١٠:١٦ - 1397/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
میز خدمت و تکریم ارباب رجوع
میز خدمت و تکریم ارباب رجوع
 ٠٧:٤٩ - 1397/05/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست مرداد ماه استقرار میز خدمت و تکریم ارباب رجوع در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
نشست مرداد ماه استقرار میز خدمت و تکریم ارباب رجوع در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
نشست مرداد ماه استقرار میز خدمت و تکریم ارباب رجوع در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
 ٠٧:٠٩ - 1397/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین کمیته توانمند سازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1397
برگزاری اولین کمیته توانمند سازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1397
برگزاری اولین کمیته توانمند سازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1397
 ٠٧:٥١ - 1397/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>