صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


جلسه بررسی و هم اندیشی بروزرسانی سایت مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
جلسه بررسی و هم اندیشی بروزرسانی سایت مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
جلسه بررسی و هم اندیشی بروزرسانی سایت مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
 ١١:٤٩ - 1397/05/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه بررسی و هم اندیشی بروزرسانی سایت مدیریتها
جلسه بررسی و هم اندیشی بروزرسانی سایت مدیریتها
جلسه بررسی و هم اندیشی بروزرسانی سایت مدیریتها
 ٠٨:٣٤ - 1397/05/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
تشکیل جلسات مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و اجرائی معاونت آموزشی و دانشکده های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی،مامائی،بهداشت،داروسازی ،دندانپزشکی بندرعباس
تشکیل جلسات مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و اجرائی معاونت آموزشی و دانشکده های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی،مامائی،بهداشت،داروسازی ،دندانپزشکی بندرعباس
تشکیل جلسات مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و اجرائی معاونت آموزشی و دانشکده های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی،مامائی،بهداشت،داروسازی ،دندانپزشکی بندرعباس
 ١٢:٠٦ - 1397/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز جاریزی تشکیلات تفضیلی جدید مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه
آغاز جاریزی تشکیلات تفضیلی جدید مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه
آغاز جاریزی تشکیلات تفضیلی جدید مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
 ١٢:٠١ - 1397/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.
سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.
 ١٤:٥٤ - 1397/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>