صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


برگزاری دومین جلسه تدوین و بازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 20/5/97
برگزاری دومین جلسه تدوین و بازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 20/5/97
برگزاری دومین جلسه تدوین و بازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 20/5/97
 ٠٧:١٣ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه تدوین وبازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 16/5/97
برگزاری اولین جلسه تدوین وبازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 16/5/97
برگزاری اولین جلسه تدوین وبازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 16/5/97
 ٠٧:١٢ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
برگزاری جلسه عملکرد برنامه های مشترک دانشگاه در سال 1396
 ١٠:٢٤ - 1397/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
جاریزی تشکیلات تفصیلی جدید بیمارستان رستمانی پارسیان در تاریخ 1397/05/10
جاریزی تشکیلات تفصیلی جدید بیمارستان رستمانی پارسیان در تاریخ 1397/05/10
جاریزی تشکیلات تفصیلی جدید بیمارستان رستمانی پارسیان در تاریخ 1397/05/10
 ١٠:١٦ - 1397/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
میز خدمت و تکریم ارباب رجوع
میز خدمت و تکریم ارباب رجوع
 ٠٧:٤٩ - 1397/05/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>