صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


برگزاری جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای کلان منطقه 5
برگزاری جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای کلان منطقه 5
برگزاری جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای کلان منطقه 5
 ٠٧:٤٥ - 1397/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین همایش ویدئو کنفرانس مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور مورخ 1397/06/18
برگزاری اولین همایش ویدئو کنفرانس مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور مورخ 1397/06/18
برگزاری اولین همایش ویدئو کنفرانس مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور مورخ 1397/06/18
 ١٤:١١ - 1397/06/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه واگذاری پروژه های مراکز بهداشتی و درمانی برگزار گردید.
جلسه واگذاری پروژه های مراکز بهداشتی و درمانی برگزار گردید.
جلسه واگذاری پروژه های مراکز بهداشتی و درمانی برگزار گردید.
 ٠٩:٣٥ - 1397/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب راه اندازی شد.
سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب راه اندازی شد.
سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب راه اندازی شد.
 ٠٨:٠١ - 1397/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
تشکیلات تفضیلی جدید بیمارستان پارس ابوموسی جاریز گردید
تشکیلات تفضیلی جدید بیمارستان پارس ابوموسی جاریز گردید
تشکیلات تفضیلی جدید بیمارستان پارس ابوموسی جاریز گردید
 ١٠:٢٠ - 1397/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>