صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 و الزام شرکت کلیه کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی در گارگاه فوق ،خدمات به مراجعین امکان پذیر نمی باشد.
با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 و الزام شرکت کلیه کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی در گارگاه فوق ،خدمات به مراجعین امکان پذیر نمی باشد.
با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 و الزام شرکت کلیه کارکنان حوزه مدیریت منابع انسانی در گارگاه فوق ،خدمات به مراجعین امکان پذیر نمی باشد.
 ٠٩:٢٧ - 1397/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری شورای مدیران مورخ 1397/08/29
برگزاری شورای مدیران مورخ 1397/08/29
برگزاری شورای مدیران مورخ 1397/08/29
 ٠٩:٢٩ - 1397/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری شورای مدیران مورخ 1397/08/21
برگزاری شورای مدیران مورخ 1397/08/21
برگزاری شورای مدیران مورخ 1397/08/21
 ٠٩:٠١ - 1397/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سومین جلسه اجرای پروژه تعیین وضعیت نیروی انسانی بخش سلامت
برگزاری سومین جلسه اجرای پروژه تعیین وضعیت نیروی انسانی بخش سلامت
برگزاری سومین جلسه اجرای پروژه تعیین وضعیت نیروی انسانی بخش سلامت
 ١٣:٣٧ - 1397/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومین جلسه اجرای پروژه تعیین وضعیت نیروی انسانی بخش سلامت
برگزاری دومین جلسه اجرای پروژه تعیین وضعیت نیروی انسانی بخش سلامت
برگزاری دومین جلسه اجرای پروژه تعیین وضعیت نیروی انسانی بخش سلامت
 ١٣:٣٤ - 1397/08/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>