صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


راه اندازی سامانه ارزیابی عملکردمدیران و کارکنان دانشگاه
راه اندازی سامانه ارزیابی عملکردمدیران و کارکنان دانشگاه
راه اندازی سامانه ارزیابی عملکردمدیران و کارکنان دانشگاه
 ١١:٥٤ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه تدوین و بازنگری پست های سازمانی حوزه معاونت درمان با محوریت مدیریت های توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای قطب (5)کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جلسه تدوین و بازنگری پست های سازمانی حوزه معاونت درمان با محوریت مدیریت های توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای قطب (5)کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جلسه تدوین و بازنگری پست های سازمانی حوزه معاونت درمان با محوریت مدیریت های توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای قطب (5)کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 ٠٧:١٤ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی « آئین نامه جدید مهندسی مشاغل» دانشگاهی مصوب هیات امناء
برگزاری کارگاه آموزشی « آئین نامه جدید مهندسی مشاغل» دانشگاهی مصوب هیات امناء
برگزاری کارگاه آموزشی « آئین نامه جدید مهندسی مشاغل» دانشگاهی مصوب هیات امناء
 ٠٧:١٣ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومین جلسه تدوین و بازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 20/5/97
برگزاری دومین جلسه تدوین و بازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 20/5/97
برگزاری دومین جلسه تدوین و بازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 20/5/97
 ٠٧:١٣ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه تدوین وبازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 16/5/97
برگزاری اولین جلسه تدوین وبازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 16/5/97
برگزاری اولین جلسه تدوین وبازنگری شرح وظایف پست های سازمانی حوزه معاونت درمان دانشگاه 16/5/97
 ٠٧:١٢ - 1397/05/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>